Անձնական տվյալներ

Գնահատման նպատակ 

Դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթեր

Սույն դիմումին պատասխանելու ժամկետը սահմանվում է մինչև 16 շաբաթ՝ բոլոր փաստաթղթերը ստանալու և գործընթացը սկսելու օրվանից: Տեղեկատվության բացակայության դեպքում հնարավոր է գործընթացի երկարաձգում:

 Ծառայության տեսակ  ՀՀ քաղաքացիների համար
Օտարերկրյա քաղաքացիների համար
Օտարերկրյա քաղաքացիների համար
Խորհրդատվական տեղեկանք 7.000 դրամ 15.000 դրամ
Որակավորման գնահատման տեղեկանք     12000 դրամ 25000 դրամ
Որակավորման գնահատման  տեղեկանք   ճանաչման նպատակով /վերանայման դեպքում 20000 դրամ 35000 դրամ
Հավելյալ տեղեկանք երկրորդ լեզվով  3000 դրամ 5000 դրամ
Այլ տիպի տեղեկանքներ 1000 դրամ 3000 դրամ

Հայտնում եմ, որ ծանոթացել եմ վերը նշված պայմաններին, որի համար ստորագրում եմ: